Střelecký kroužek 2018/2019


Dne 11.9.2018 v době od 17:30 hodin do 18:30 hodin ve Fitness centru Kohútek v ul.Štěpánská č.p. 904 proběhne úvodní otevřený trénink střeleckého kroužku pro děti a mládež.

Všichni zájemci děti od 8 let a více včetně svých rodičů jsou srdečně zváni, aby se s prostorami i činností střeleckého kroužku seznámili. Zájemci si mohou zdarma vyzkoušet střelbu ze vzduchových zbraní a mohou zvážit, zda zrovna střelba není koníček, kterému by se chtěli v novém školním roce věnovat.

První zkušební lekce je ZDARMA!Informace pro zájemce 


Střelby jsou vhodné pro všechny děti, naučí se nejen bezpečně zacházet se zbraněmi a střílet ale také soustředění, trpělivosti a zdravé soutěživosti.

Vytvořili jsme výborné podmínky pro výcvik dětí a mládeže ve střelbě ze vzduchových zbraní v prostorách Fitness centra Kohútek jednu z tělocvičen na vzduchovkovou střelnici.

Máme k dispozici moderní vzduchové zbraně od firmy Gamo, které jsou výborné pro nácvik základních střeleckých dovedností.

K dispozici máme 13 střeleckých stanovišť, přijďte si své místo rezervovat včas!  Ceník
10-ti měsíční permanentka – 3900 Kč


 

Kdy probíhají tréninky:   

Každé úterý:     17:30 – 18:30

 

Adresa:
Fitness centru
m Kohútek
Štěpánská 904

     

Přihláška - Střelecký kroužek


Prohlášení o seznámení se s pravidly klubu RUSKASYSTEMA.CZ pro školní rok 2018- 2019

● Potvrzuji, že jsem byl(a) já i mé dítě poučen(a) a proškolen(a) o bezpečnosti a pravidlech chování v kroužcích klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Prohlašuji, že se mé dítě bude řídit pokyny lektorů a dalších organizátorů v zájmu bezpečnosti své i vlastní i všech zúčastněných.

● Dále dávám souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte pro účely evidence účastníků akcí klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Zpracovatel údajů se zavazuje, že údaje nebude poskytovat jiným osobám.

● Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených na akcích klubu a obsahujících podobu mého dítěte na facebookových a webových stránkách a jeho tiskovinách.

● Organizátor/lektor má právo během školního roku zrušit trénink z důvodu např. nemoci, pracovní cestě apod. a to maximálně 3x za školní rok.
.


Upozornění!

Odesláním tohoto formuláře, se závazně přihlásíte do střeleckého kroužku.