Systema a střelby pro děti


SEBEOBRANA PRO DĚTI


Založena na přirozených reakcích člověka a neprotiví se síle útočníka
Posiluje psychiku a sebedůvěru dětí
Prvky sebeobrany hravou metodou
Děti se naučí, jak reagovat v kritických situacích
Cvičení Systemy nepoškozuje lidské tělo, naopak je zdravě posiluje


Sebeobranu mohou navštěvovat děti od 6 let

Další informace naleznete zde.


STŘELECKÝ KROUŽEK

Informace pro zájemce 


Střelby jsou vhodné pro všechny děti, naučí se nejen bezpečně zacházet se zbraněmi a střílet ale také soustředění, trpělivosti a zdravé soutěživosti.

Vytvořili jsme výborné podmínky pro výcvik dětí a mládeže ve střelbě ze vzduchových zbraní v prostorách Fitness centra Kohútek jednu z tělocvičen na vzduchovkovou střelnici.

Máme k dispozici moderní vzduchové zbraně od firmy Gamo, které jsou výborné pro nácvik základních střeleckých dovedností.


Střelecký oddíl mohou navštěvovat děti od 8 let a více.
V případě že dítě má méně, je nutná rodičova asistence.

Další informace naleznete zde.