Systema pro děti 2018/2019


NOVĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 OTEVÍRÁME
VELMI OBLÍBENOU SEBEOBRANU PRO DĚTI VE MĚSTECH A VESNICÍCH:


Otrokovice,Kroměříž, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Hovězí, Halenkov, Vizovice, Valašská Polanka
Města a vesnice, která budou brzy zveřejněna:  Valašské Meziříčí


PONDĚLÍ

ÚTERÝ

 STŘEDA

 

 BRZY BUDE DOPLNĚNO

 ČTVRTEK

 PÁTEK

Přihláška - Systema pro děti


Prohlášení o seznámení se s pravidly klubu RUSKASYSTEMA.CZ pro školní rok 2018- 2019

● Potvrzuji, že jsem byl(a) já i mé dítě poučen(a) a proškolen(a) o bezpečnosti a pravidlech chování v kroužcích klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Prohlašuji, že se mé dítě bude řídit pokyny lektorů a dalších organizátorů v zájmu bezpečnosti své i vlastní i všech zúčastněných.

● Dále dávám souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte pro účely evidence účastníků akcí klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Zpracovatel údajů se zavazuje, že údaje nebude poskytovat jiným osobám.

● Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených na akcích klubu a obsahujících podobu mého dítěte na facebookových a webových stránkách a jeho tiskovinách.

● Organizátor/lektor má právo během školního roku zrušit trénink z důvodu např. nemoci, pracovní cestě apod. a to maximálně 3x za školní rok. .


Upozornění!

Odesláním tohoto formuláře, se závazně přihlásíte ke kurzu Systema pro děti.