Tréninky pro děti


 


SEBEOBRANA PRO DĚTI


Založena na přirozených reakcích člověka a neprotiví se síle útočníka
Posiluje psychiku a sebedůvěru dětí
Prvky sebeobrany hravou metodou
Děti se naučí, jak reagovat v kritických situacích
Cvičení Systemy nepoškozuje lidské tělo, naopak je zdravě posiluje


Sebeobranu mohou navštěvovat děti od 6 let


Co dítě potřebuje ?

Sportovní oděv
Čistou obuv
Písemný souhlas rodičů
(pouze v případě, kdy dítě chodí bez doprovodu)


Cena sebeobrany pro děti na školní rok 2017/2018
 10-ti měsíční permanentka – 2900 Kč

 

       


 

Kdy probíhají tréninky

Středa:       16:00 – 17:00

 

Adresa:
Fitness centrum Kohútek
Štěpánská 904