Tréninky pro děti


SEBEOBRANA PRO DĚTI


  


V dnešní době je důležité i mezi dětmi aby věděly jak se zachovat v kritických situacích nebo nesnázích. Naše škola nabízí dětem tu nejkvalitnější péči.
Pomocí hravých metod jsou prvky sebeobrany postupně vkládány a děti neučíme žádnému násilí. 
Budujeme v dětech sebedůvěru a posilujeme jejich psychiku.


Sebeobranu mohou navštěvovat děti od 6 let (doporučený věk je 6 – 11 let)
Pokud má dítě více jak 12let, může s Vašim souhlasem trénovat sebeobranu pro dospělé.


Co dítě potřebuje ?

Sportovní oděv
Čistou obuv
Písemný souhlas rodičů
(pouze v případě, kdy dítě chodí bez doprovodu)


Cena sebeobrany pro děti na školní rok 2019/2020
 9-ti měsíční permanentka – 2990 Kč


    


Kdy a kde probíhají tréninky pro děti a v kterých městech:


Pondělí

Kroměříž
od 9.9.2019 v čase 17:30 – 18:30
(Střední škola Hotelová, Na Lindovce 1463/1 (Velká tělocvična))


Úterý

Vsetín od 10.9.2018 v čase 16:30 – 17:30
(Fitness Centrum Kohútek, Štěpánská 904)


Není nutné dítě hlásit dopředu, stačí až na místě konání kroužku.
S dětmi můžete přijít kdykoliv v průběhu školního roku.Přihláška - Systema pro děti


Prohlášení o seznámení se s pravidly klubu RUSKASYSTEMA.CZ pro školní rok 2018- 2019

● Potvrzuji, že jsem byl(a) já i mé dítě poučen(a) a proškolen(a) o bezpečnosti a pravidlech chování v kroužcích klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Prohlašuji, že se mé dítě bude řídit pokyny lektorů a dalších organizátorů v zájmu bezpečnosti své i vlastní i všech zúčastněných.

● Dále dávám souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte pro účely evidence účastníků akcí klubu RUSKASYSTEMA.CZ. Zpracovatel údajů se zavazuje, že údaje nebude poskytovat jiným osobám.

● Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených na akcích klubu a obsahujících podobu mého dítěte na facebookových a webových stránkách a jeho tiskovinách.

● Organizátor/lektor má právo během školního roku zrušit trénink z důvodu např. nemoci, pracovní cestě apod. a to maximálně 3x za školní rok.
.


Upozornění!

Odesláním tohoto formuláře, se závazně přihlásíte ke kurzu Systema pro děti.